Среброто и златото и се ползват със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Те са подкрепени от силно стимулиращата монетарна политика на големите централни банки.

Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на среброто и златото, са:
– Нарастващи инфлационни очаквания.
– Ниски и отрицателни лихви.
– Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки.
– Усилване на цялостното усещане за риск по света.
– Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.

"" бе добавен към списъка с желани