Доставки – време, такси, условия

Доставки за същия ден до 3 часа Доставка за следващия ден Доставка за друг ден
Безплатна доставка над 29.99 лв.  Tакса доставка е 30% (тридесет процента) от стойността на поръчката. Безплатна доставка над 29.99 лв. Tакса доставка е 15% (петнадесет процента) от стойността на поръчката. Безплатна доставка над 29.99 лв. Tакса доставка е фиксирана на 1.50 лв (един лев и петдесет стотинки).

⇒ Доставката се извършва на адреса, посочен от Вас.

⇒ Минималната стойност за поръчка е – няма такава, като при покупки на стойност между 0.01 лв. и 29.99 лв. цената за доставка е в зависимост от времевият интервал, който сте избрали, а над 29.99 лв е безплатна, важи за поръчки на територията на град Варна. На един регистриран акаунт може да има повече от един регистриран адрес.

⇒ Можете, да напазарувате и платите онлайн, а поръчката да вземете от магазин Минамарт на ул. Роза 10, гр. Варна – напълно безплатно.

Въпреки, че ще направим всичко възможно за да доставим стоките Ви в уговореното време, ние не носим отговорност в случай, че не успеем да го направим частично или изцяло, поради обстоятелства извън нашия контрол.

♦ Доставки с ниски разходи.Чрез комбиниране на хора и товари, поддържаме ефикасността на маршрутите и разходите ни на нива по-ниски от това, което е възможно за нашите конкуренти.

♦ Качествено изпълнение. Нашите шофьори са внимателно подбрани, проследявани, оценявани и обучени да доставят по-бързо и са с отлично отношение към клиентите.

♦ Ефективност, когато Ви потрябва. С доставките на Минамарт, Вие нашите клиенти ще се чувствате винаги спокойни.

♦ Чрез интегрирането на матрични технологии с изкуствен интелект и логистични практитки, ние екипът на Минамарт създадохме най-бързото, достъпно, безпроблемно и всеобхватно решение за доставка.

♦ След задълбочени двугодишни проучвания, анализи и консултации с логистични компании, екипът на Минамарт реши: „За да сме точни и спазим обещанията си към нашите клиенти, всички поръчки се изпълняват до входа на сградата на посоченият адрес за доставка.“

♦ Можете да изберете до 7 дни предварително за определен период от време. Доставката е за зоните на гр. Варна, обозначени и описани в Раздел зони за доставка на Общите условия.

⇒ Ние ще изпълним Вашата поръчка до главния вход на адреса за доставка. По Ваше желание доставчикът може да донесе поръчката Ви до адреса за доставка, например до определен етаж в жилищен блок или до кухнята Ви, но само ако има Вашето позволение и счита, че това е безопасно и възможно да се направи, така както желаете. Ние винаги си запазваме правото да доставяме само до главния вход на адреса за доставка.

 

! Моля, имайте предвид, че към момента, доставяме стоки само за територията на гр. Варна, ако не е уговорено друго между клиента и Minamart.eu. Нашата услуга за доставка, обхваща всички жилищни квартали на гр. Варна. Времето за доставка започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката от вас. За доставки можете да изберете времева рамка в интервала от 9:00 до 21:00 за конкретният ден или за следващ ден, с максимален избор на доставка до 7 дни напред. Ако някоя от часовите рамки не може да се избере, означава, че е заета.

! При доставката на стоки, забранени за лица под 18 години, трябва да се положи подпис от пълнолетен възрастен. Minamart.eu има политиката в случай, че лицето, което получава стоките, изглежда под 18 години да бъде изискан документ за самоличност. Ако липсва такова подобно доказателство и няма никого на тази възраст на адреса при извършване на доставката, стоките биват премахнати от поръчката и задържани от страна на доставчика. Ако се опитаме да доставим поръчката Ви на посочения от Вас адрес, но там няма никого за приемането на поръчката, то в такъв случай поръчката се анулира. При втори пореден такъв случай, профилът Ви се деактивира.

"" бе добавен към списъка с желани