Категории
0
Филтри
Вятърните турбини са устройства, които преобразуват кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Те са едни от най-широко използваните възобновяеми енергийни източници в света, тъй като могат да намалят емисиите на парникови газове и зависимостта от изкопаеми горива. При нас може да откриете малки вятърни турбини на марката Vevor, които могат знчително да намалят разходите Ви за електроенергия.
Филтри
Подреди по
Вятърните турбини обикновено се състоят от три основни компонента: ротор, генератор и кула. Роторът е съставен от перки, които се въртят, когато духа вятър, създавайки механичен въртящ момент. Генераторът преобразува този въртящ момент в електричество, което може да се предаде към мрежата или да се съхранява в батерии. Кулата поддържа ротора и генератора и ги издига на височина, където скоростта на вятъра е по-висока и по-постоянна.