Категории
0
През последните няколко години трайно навлязоха нови думи в описанието на хранителните продукти. Все повече ни се предлагат продукти с етикети като „еко“, „био“ , „органично”, „натурално” и „здравословно”. Вече може да пазарим в секции или в цели магазини, които се определят с тези названия. По принцип лого с гореспоменатите надписи дава възможност на производителя да увери потребителите за произхода и качеството на закупените от тях храни и напитки. Но знаете ли действителната разлика между всички тези определения? Ако не? Моля, четете нататък… Преди да започна изброяването, трябва да отбележа, че стандартите се различават в световен мащаб. В тази статия са взети в предвид Европейски източници, но организациите, регулиращи етикетирането в различните държави могат да наложат нееднакви спецификации, както и може да има липса или неяснота на такива. „ЕКО”, или екологично чист продукт (Eco) Ако намерите етикет „Еко“ върху даден продукт, това означава, че е направен съгласно европейския регламент за екологични храни за него и е сертифициран. В общи линии, „Еко” продуктът не е генно модифициран и по време на производството му не са използвани пестициди, трансгенни или химически торове. Това е най-пълната категория от всички анализирани в тази статия. Разбира се, това не означава, че екологичните продукти никога не се правят в оранжерии. Всъщност има много екологични парникови производства навсякъде по света. Също така трябва да уточним, че етикетът „Еко“ се прилага само когато, както казахме по-рано, продуктите са преминали необходимия контрол и имат пълна документация за това. След като уточнихме кои продукти могат да се нарекат „ Еко”, може би си мислите че „Био“ и „Органично“ са просто синонимни названия на „Еко”, нали? Е, не точно… „БИО” (Bio) Терминът „Био“ сам по себе си обозначава продукти, които не са генетично модифицирани ГМО. Това означава, че не изключва възможността да са участвали пестициди или химически торове. „ОРГАНИК” или органично производство (Organic) Това определение се отнася до производствен процес отговарящ на методите на биологично земеделие, в който не участват пестициди или химически торове или участието им е от сертифицирани за органично производство такива, както и в допустимите им количества. Това означава, че не изключва възможността продукцията да е генетично модифицирана. В заключение на гореспоменатите три названия можем да обобщим, че по принцип двете последни категории, „Био” и „Органично”, не могат да получат етикета „Еко“, тъй като не отговарят на всички изисквания. Докато храна с етикета „ Еко” може да се смята и за био и за органична. Етикетът на ЕС за еко/био/органични продукти се прилага към: всички предварително опаковани екологично произведени хранителни продукти, произведени в държава членка на ЕС и съгласно насоките за екологично земеделие на ЕС. Някои от критериите са напр. да не съдържат генетично модифицирани организми (ГМО), без вкусови подобрители, няма изкуствени аромати и оцветители. Не се допуска използването на синтетични препарати за растителна защита и разтворими минерални торове. „Натурално” или натурален продукт (Natural, 100% natural) За да бъде продукт етикиран като натурален или в превод „естествен”, той не трябва да съдържа изкуствени съставки, добавен цвят и да бъде обработен минимално, като минималната обработка се определя като хранителен продукт, който е бил обработен по начин, който по същество не променя продукта. Тези изисквания може да са спазени частично, затова в етикета трябва да има допълнително изявление, обясняващо значението на термина естествен, като „без добавени оцветители”, „без изкуствени съставки” или „минимално обработен”. Тъй като тази дефиниция е доста неясна и не се отнася за методите на преработка и производство на храни, възниква въпросът дали този термин е изобщо подходящ за описанието на дадена храна или оставя твърде много място за тълкуване или погрешно тълкуване от потребителите. „Здравословно” e друго често название, които може да срещнем по етикетите (healthy) Настоящата дефиниция на „здравословни“ се фокусира върху храни, които осигуряват добър или отличен източник на хранителни вещества, за които е имало опасения за недостиг в общественото здраве. В исторически план тези хранителни вещества са витамин А, витамин С, желязо, калций и диетични фибри. Познаването на разликите между тези категории може да ви помогне да направите по-информиран избор и да избегнете да бъдете заблудени от рекламата.   Пожелавам ви прекрасен ден и приятно пазаруване! Мина Михайлова от екипа на Минамарт