Категории
0

Предназначен за институционални инвеститори.

Цели на съвместни проекти

В сътрудничество с нашите бизнес партньори, провеждаме съвместни проекти в областта на индустрията, за да разработваме нови решения, стандарти и препоръчителни практики, които добавят стойност чрез решаване на предизвикателствата в бранша.

  • Дигитализация и автоматизация на процесите
  • Удължаване на експлоатационния срок на активите
  • Стандартизация на обслужването към крайният потребител
  • Други технически решения

Имате ли новаторска идея в сферата на услугите при прадажби на дребно, с ясно фокусиране върху бизнес въздействието?

Моля, свържете се с Михаил Михайлов на: mihaylov@minamart.eu